Privacy policy

Download onze privacy policy via onderstaande knop of lees het hieronder.

Privacy Policy 2022 – TheorieHalen.nl B.V.

TheorieHalen.nl B.V., gevestigd aan Lijndonk 4 4825BG, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://theoriehalen.nl
Lijndonk 4 4825BG, Breda
06 40293662 en/of 06 52380930
Anne Thijssen en Nikita Broere zijn Functionaris Gegevensbescherming van TheorieHalen.nl B.V.
Zij zijn te bereiken via het e-mailadres info@theoriehalen.nl of via bovenstaande telefoonnummers

Persoonsgegevens die wij verwerken 

TheorieHalen.nl B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam 

– Geboortedatum 

– Geboorteplaats 

– Adresgegevens 

– Telefoonnummer 

– E-mailadres 

– IP-adres, waarvan de laatste cijfers worden gemaskeerd om anonimiteit te waarborgen – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website te maken, in correspondentie en telefonisch 

– Locatiegegevens 

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

– Internetbrowser en apparaat type 

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter zijn diverse producten en diensten wel op deze doelgroep gericht. Daarom gaat TheorieHalen.nl ervanuit dat websitebezoekers jonger dan 16 jaar toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theoriehalen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
TheorieHalen.nl B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Het afhandelen van jouw betaling 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
  • TheorieHalen.nl B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
  • Wij zenden persoonsgegevens binnen ons concern door voor interne administratieve doeleinden, waaronder de verwerking van persoonsgegevens van klanten.
  • Wij verwerken persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

TheorieHalen.nl B.V. beschikt niet over computerprogramma’s of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

TheorieHalen.nl B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

– Persoonsgegevens van klanten 7 jaar i.v.m. de Belastingdienst 

– Persoonsgegevens van leveranciers 7 jaar i.v.m. de Belastingdienst 

– Persoonsgegevens van potentiële klanten tot de persoon afziet van de inschrijving of 30 kalenderdagen 

– Persoonsgegevens websitebezoekers tot de persoon kenbaar maakt dat zijn gegevens moeten worden verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden 

TheorieHalen.nl B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TheorieHalen.nl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TheorieHalen.nl B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. TheorieHalen.nl B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TheorieHalen.nl B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@theoriehalen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. TheorieHalen.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

TheorieHalen.nl B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@theoriehalen.nl.

Inschrijven!